Zalety systemu Eventus:

optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni

Koszt utrzymania m² powierzchni magazynowej z roku na rok wzrasta. Ma on zasadniczy wpływ na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań magazynowych, które pozwolą optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Dobrze przemyślany projekt wymaga umieszczenia jak największej liczby opon w dostępnej powierzchni magazynowej, bez negatywnego wpływu na jakość przechowywanej opony, przy jednoczesnym zapewnieniu wydajnej obsługi o każdej porze roku. Właśnie takie wymogi spełnia produkt EVENTUS.